• Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Åse Ingebjørg Flateland

T 91 72 13 65
gravergard@gmail.com

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online
.no

  • Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Åse Ingebjørg Flateland

T 91 72 13 65
gravergard@gmail.com

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online
.no

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

  • Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Åse Ingebjørg Flateland

T 91 72 13 65
gravergard@gmail.com

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online
.no

^